Європейський досвід застосування регламенту ЄС 1071/2009

1

Представниками Федерації 06.09.2018 взято участь у семінарі "Імплементація та застосування Регламенту (ЄС) 1071/2009 європейського Парламенту та Ради від  21 жовтня 2009 року про встановлення  спільних правил  стосовно умов , яких потрібно дотримуватися для заняття діяльносттю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Дерективи  ради 96/26/ЄС "

Міжнародні експерти ЄС Ів Маршадур та Альберт Бергонзо поділились в рамках навчального семінару європейським досвідом на прикладі Франції , застосування Регламенту 1071/2009 та форм і обсягу імплементації  його в національне  законодавство.

Додаткова інформація